Приєднатись до розсилки
Міжнародний благодійний фонд “Добробут громад”
(МБФ “Добробут громад”)
International Charitable Fund COMMUNITY WELLBEING
(ICF COMMUNITY WELLBEING)

Наші підходи

The program of ICF Community Wellbeing – is a set of strategically connected projects which are Програма МБФ “Добробут громад” – це набір стратегічно пов’язаних проектів що орієнтовані на досягнення довгострокової цілі – посилення спроможності дрібних селянських господарств та досягнення ними економічної стабільності. Проекти МБФ Добробут громад можуть охоплювати як одну громаду, так і поширювати свою роботу на декілька областей України.

Кожна ініціатива розробляється враховуючи підхід МБФ “Добробут громад”, що базується на 4 основних ключових елементах, а саме:  

  • Підвищення доходів, створення та розвиток ланцюгів доданої вартості
  • Турбота про збереження довкілля
  • Розширення можливостей жінок
  • Соціальний капітал

Підвищення доходів та розвиток ланцюгів доданої вартості

Фокусуючи свою діяльність на підвищенні доходів дрібних селянських господарств МБФ “Добробут громад” громад надає тварин та насіння, саджанці, проводить навчання для підвищення ефективності господарювання з метою впровадження найефективніших та найсучасніших технологій, сприяє об’єднанню селян-виробників в СОКи (сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи) та надає СОКам підтримку у вигляді навчань та  різноманітного обладнання для забезпечення послугами членів та створення доданої вартості виробленої продукції. Надання такої підтримки на рівні громад орієнтоване в першу чергу на актуальні потреби регіонального та національного  ринку. Саме дрібні господарства, що впроваджують нові технології, збільшують  та продають свою продукцію використовуючи  можливості  СОК, об’єднавшись для збуту більших партій, отримують значно більше економічних переваг порівняно з дрібними одноосібниками. Такий комплексний підхід дозволяє трансформувати господарства орієнтовані на виживання та самозабезпечення в стабільні економічно-ефективні господарства зі стабільними каналами збуту.

Турбота про збереження довкілля

При впровадженні проектів МБФ “Добробут громад” враховує передовий досвід та ініціативи, які знижують негативний вплив на навколишнє середовище від сільськогосподарського виробництва та переробки. МБФ “Добробут громад” підтримує проекти, які в тому числі передбачать розвиток органічного виробництва, ефективне використання природних ресурсів (зокрема води та земельних ресурсів), використання матеріалів, які підлягають утилізації та впровадження належних підходів до управління відходами.

Розширення можливостей жінок

Проекти МБФ “Добробут громад” передбачають створення послуг,  інфраструктури та забезпечення автоматизованим обладнанням, які полегшать тягар ведення домашнього господарства для жінок,  проводить навчання для родин – учасників проектів МБФ “Добробут громад”,  сприяючи усвідомленню важливості перерозподілу ролей в домашньому господарстві.

Соціальний капітал

МБФ “Добробут громад” сприяє мобілізації та організації сільських громад шляхом посилення спроможності наявних та створення нових організацій та мереж, що об’єднують членів громади/декількох громад для досягнення спільної  мети, підвищення доходів та вирішення проблем громади. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, що є виконавцями  проектів  МБФ “Добробут громад” на місцях, окрім обладнання для надання послуг членам громади, системно отримують консультаційну підтримку  для можливості забезпечення сталої роботи навіть після завершення проектів.  МБФ “Добробут громад” всіляко сприяє залученню всіх членів громади до прийняття рішень в кооперативах та впровадження демократичних підходів управління.