Приєднатись до розсилки
Міжнародний благодійний фонд “Добробут громад”
(МБФ “Добробут громад”)
International Charitable Fund COMMUNITY WELLBEING
(ICF COMMUNITY WELLBEING)

Наша місія та стратегія

Місія МБФ «Добробут громад» – поліпшити добробут українських громад з турботою про довкілля

Цінності МБФ «Добробут громад»

  • Чесність
  • Професіоналізм
  • Відповідальність
  • Ефективність
  • Відданість
  • Сталий розвиток

Стратегічні пріоритети МБФ «Добробут громад»

Пріоритет 1: розбудова інституційної спроможності. Інституційна спроможність включає технічні ресурси, навички персоналу, керівництва та виконавців проектів, потрібні для забезпечення ефективного управління програмою, ефективного впровадження проектів та розробки нових ініціатив на підтримку місії МБФ «Добробут громад»

Пріоритет 2: Залучення  ресурсів та розбудова партнерств (приватно-публічних партнерств, партнерств з організаціями громадського сектору, партнерств з інституційними донорами та владою). Цей пріоритет означає залучення всіх необхідних ресурсів (включаючи гранти, людські ресурси тощо), побудову ефективних партнерських стосунків з іншими організаціями та поширення організаційних досягнень та цінностей через громадські заходи. Цей пріоритет слугує досягненню місії та розбудові позитивного іміджу організації.

Пріоритет 3: вплив на політику, системи управління та методологічні підходи на всіх рівнях для досягнення сталого розвитку сільських територій. Повністю інтегрований компонент адвокації (або, як ще його називають, «захисту інтересів») потрібен для роботи організації на місцевому, районному, обласному, державному та міжнародному рівнях. Він використовується для підтримки активних громад в їх впливі на політику, системи управління та методологічні підходи до вирішення конретних питань, формування сприятливої для розвитку громад законодавчої бази, державних стратегій та програм.

Пріоритет 4: Інтегрований та сталий розвиток українських громад. Щоб виконати свою місію, МБФ «Добробут громад» фокусується на посиленні сільських громад через розробку та впровадження сучасних та різнопланових проектів.