Приєднатись до розсилки
Міжнародний благодійний фонд “Добробут громад”
(МБФ “Добробут громад”)
International Charitable Fund COMMUNITY WELLBEING
(ICF COMMUNITY WELLBEING)

Долучайтеся

МБФ “Добробут громад” – працює із сільськими громадами для підвищення добробуту сільських родин з урахуванням інтересів захисту довкілля.

Починаючи з 1994 року МБФ “Добробут громад” впроваджує свою діяльність в Україні, спрямовану на комплексний розвиток громад. Наші проекти завжди охоплюють кілька пов’язаних між собою напрямків, але принциповою спільною метою всіх проектів є об’єднання членів громади в сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи (а пізніше об’єднання кооперативів) як більш ефективну та потужнішу економічну, соціальну та політичну силу. Ми також працюємо над наданням дрібним фермерам доступу до ринків, створенням нових чи зміною існуючих ланцюжків доданої вартості на користь селян, мобілізацією громад, забезпеченням навчання та тренінгів та над розвитком потенціалу лідерів кооперативів тощо.

Цінності МБФ “Добробут громад”:

 • Чесність
 • Професіоналізм
 • Відповідальність
 • Ефективність
 • Відданість
 • Сталий розвиток
 • Прозорість
 • Відкрита звітність
 • Можливість отримати інформацію про використання ваших коштів в будь-який час

МБФ “Добробут громад” забезпечує перетворення громад через кілька елементів впливу:

Надаючи навчання та різноманітні ресурси власникам особистих селянських господарств (ОСГ) у громадах, допомагаючи їм досягти максимального потенціалу як суб’єктам ланцюжків доданої вартості (через доступ до ринків збуту, збільшення обсягів виробництва, відповідність стандартам СОТ тощо).

Забезпечення ґендерного балансу передбачено у всіх проектах рівним доступом чоловіків і жінок до членства в кооперативі, управління проектом та управління кооперативом чи об’єднанням.

Пом’якшення негативного впливу сільськогосподарського виробництва на довкілля включено в кожний проект. Розвиток потенціалу екологічно чистого сільськогосподарського виробництва є обов’язковим компонентом кожного проекту. Забезпечення якості та кількості води є також невід’ємним елементом кожного проекту.

Уповноваження власників ОСГ на створення функціонуючих кооперативів, які формують активні стратегічні мережі та можуть бути частиною проектів публічно-приватного партнерства.

Переваги для вас

Фізичні особи:

Зміни неможливі без Вас!

Зробіть внесок, щоб подарувати надію та надати шанс українським сільським родинам!

Допомагаючи МБФ «Добробут громад» сьогодні Ви:

 • Допомагаєте людям в селі, чий рівень життя нижчий за мінімальний прожитковий рівень в Україні
 • Надаєте підтримку безпосередньо тим, хто потребує
 • Робите зміни на краще у власній країні
 • Допомагаєте населенню України споживати більше високоякісної безпечної сільськогосподарської продукції
 • Просто отримуєте задоволення від доброї справи!

Юридичні особи:

Допомагаючи МБФ «Добробут громад» сьогодні Ви:

 • Маєте змогу поширити інформацію про свою компанію серед споживачів та партнерів
 • Поліпшуєте імідж компанії
 • Підвищуєте конкурентоздатність компанії завдяки соціально відповідальній позиції
 • Надаєте підтримку безпосередньо тим, хто потребує
 • Робите зміни на краще у власній країні