Приєднатись до розсилки
Міжнародний благодійний фонд “Добробут громад”
(МБФ “Добробут громад”)
International Charitable Fund COMMUNITY WELLBEING
(ICF COMMUNITY WELLBEING)

Заключна презентація результатів дослідження "Сприяння впровадженню відповідальних інвестицій і формуванню соціальних партнерств між сільськогосподарськими виробниками та сільськими громадами"

23.09.2015

Впродовж липня-серпня 2015 р. Міжнародним благодійним фондом «Добробут громад» на замовлення проекту USAID АгроІнвест було проведено дослідження “Сприяння впровадженню відповідальних інвестицій і формуванню соціальних партнерств між сільськогосподарськими виробниками та сільськими громадами”.

23 вересня 2015 року, МБФ “Добробут громад” за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства провів презентацію даного дослідження в приміщенні Мінагрополітики. Презентацію відкрив заступник міністра аграрної політики та продовольства Володимир Лапа. У презентації взяли участь понад 30 учасників – зокрема, керівництво та експерти проекту USAID АгроІнвест, голова правління, персонал та експерти МБФ “Добробут громад”, що виконували дане дослідження, помічники народних депутатів України, представники Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, Національної асоціації сільскогосподарських дорадчих служб, голови сільських рад, представників агробізнесу, провідні фахівці та експерти у питаннях агропромислового та сільского розвитку.

В ході конструктивного обговорення презентацій та результатів дослідження, учасники високо оцінили проведену МБФ “Добробут громад” роботу, обговорили рекомендації по покращенню нормативно-правового забезпечення діяльності соціальних партнерств у сільській місцевості, а також проаналізували моделі співпраці в рамках соціальних партнерств, виявлені та рекомендовані в рамках дослідження. Напрацювання в рамках дослідження будуть використані в процесі подальшої розробки державної політики з даних питань, а також в процесі розробки та виконання пілотних проектів соціальних партнерств на селі, що можуть бути реалізовані за підтрики міжнародних донорів.P1050951 Учасники висловили побажання донести результати дослідженя до всіх гілок влади з метою здійснення заппропонованих змін, що сприятимуть більш ефективному соціальному партнерству на селі та сталому сіслькому розвитку.

Короке резюме дослідження:

Метою дослідження було вивчення кращих практик існуючих соціальних партнерств у сільських громадах та проблем, що заважають їх розвитку; розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності співпраці в рамках соціальних партнерств між сільгоспвиробниками та сільськими громадами і землевласниками.

В рамках даного дослідження у 8 областях України (Дніпропетровська, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Чернігівська) проведено анкетування 157 респондентів, з них: 32 сільськогосподарських виробники різного розміру землекористування, що співпрацюють з сільськими громадами; 30 представників управлінь агропромислового розвитку районних та обласних держадміністрацій, органів влади та місцевого самоврядування; 30 сільських голів; 30 дрібних землевласників – орендодавців; 5 експертів – представників органів центральної влади та громадського сектору.

Крім того, проведено 6 фокус-груп із вищезазначеними категоріями опитаних з метою обговорення важливих аспектів і кращих практик реалізації соціальних партнерств у регіонах, а також виявлення проблем та напрацювання пропозицій щодо їх вирішення.

Основні результати дослідження:

  • орендарі, загалом, вважають, що встановлення соціального партнерства є важливим та необхідним для доброзичливих стосунків з громадою та довгострокових орендних відносин.;
    відносини між орендарями та сільськими громадами в більшості випадків не урегульовані й залежать лише від бажання й можливостей виробника та в меншій мірі від громади. Так, серед опитаних орендарів лише 31 % документує свою співпрацю з сільською радою, з них 50 % становлять агрохолдинги. Основними причинами відмови від офіційного оформлення співпраці з боку орендарів є недовіра до державних контролюючих органів, а з боку сільських голів – обережне ставлення до антикорупційного законодавства;
  • успішні задокументовані практики партнерства між орендарями і сільськими громадами на сьогодні існують як: 1) соціальні партнерства, що реалізуються на основі угод (угода про соціально-економічне партнерство, номінальна соціальна угода між сільрадою та підприємством) та 2) соціальні партнерства, що реалізуються із використанням юридичних осіб (благодійний фонд, комунальне підприємство);
  • основними мотивами орендарів до співпраці з сільськими громадами є необхідність підтримувати довгострокові орендні відносини з членами громади (65,6 %), створення належних умов для жителів села, які працюють в даному господарстві (50 %), проживання керівника господарства на території громади, де обробляється земля (43,8 %);
  • соціальне партнерство в Україні виражається та сприймається його учасниками і зацікавленими сторонами, здебільшого, у вигляді допомоги та благодійництва. Культура соціального партнерства ще потребує свого формування;
  • допомога орендарів сільським громадам має постійний, але несистемний характер. У більшості випадків це реагування на першочергову проблему, що виникла у громаді. Найпоширенішими видами допомоги є організація дозвілля (вказали 78 % орендарів і 62 % представників громад), утримання шкіл (69 % орендарів і 66 % відповідно), підтримка дитячих садків (75 % і 52 % відповідно), будівництво або ремонт доріг (69 % і 51 % відповідно). Проте, відповіді на відкриті запитання та результати обговорень в фокус-групах показали, що великі підприємства готові до системної співпраці та підтримки програми розвитку громади. Але натомість у більшості сільських громад відсутнє стратегічне планування, а їх ініціативність та усвідомлення ними інвестиційної привабливості їхніх активів у переважній більшості є досить низькими;
  • найбільш вагомими інвестиціями для членів громад є створення робочих місць сільгоспвиробниками та збереження родючості ґрунтів і довкілля;
  • прозорість всіх аспектів співпраці між сільськогосподарськими виробниками та сільськими громадами (юридичних, фінансових та ін.) є досить низькою. Лише близько половини опитаних членів громади вказали, що добре поінформовані про наявну співпрацю між орендарем та сільською радою і ще менше з них (33 %) вважають, що громада долучається до планування соціального партнерства;
  • основними проблемами розвитку соціального партнерства в Україні, на думку респондентів, є відсутність відповідного законодавства та відсутність ініціативного лідера в громаді. При цьому, 84% орендарів вважають, що започаткування та ефективність соціального партнерства залежить від громади села.

обласна та районна влада займає, в основному пасивну роль, щодо сприяння розвитку соціального партнерства.
Таким чином, результати дослідження дозволили виокремити такі основні рекомендації підвищення ефективності співпраці в рамках соціальних партнерств між сільгоспвиробниками та сільськими громадами:

Рекомендувати виявлені моделі соціального партнерства за результатами вивчення існуючих партнерств.
Розробити проект Закону України «Про соціальне партнерство в аграрній сфері», де закріпити принципи відкритої і легальної діяльності партнерств та стимули для їх створення, відповідальність сторін соціального партнерства та ін.
Організувати широку інформаційно-просвітницьку кампанію щодо розвитку соціального партнерства.

Розробити навчальні програми та провести навчання для:

1) працівників органів місцевого самоврядування та фахівців відділів АПК державних адміністрацій – з питань нарощування інституційного потенціалу та сучасних методів активізації громад;

2) сільських голів – з основ лідерства та стратегічного планування.

Впровадити пілотні проекти, що базуються на кращих практиках соціального партнерства та поширити успішний досвід в регіонах України.