Join the mailing list
Міжнародний благодійний фонд “Добробут громад”
(МБФ “Добробут громад”)
International Charitable Fund COMMUNITY WELLBEING
(ICF COMMUNITY WELLBEING)

Представники МБФ “Добробут громад» взяли участь у семінарі з питань вивчення Європейського досвіду щодо впровадження оцінки сільськогосподарської продукції за географічним походженням

03.07.2014
23 – 24 червня 2014 р. у м. Києві відбувся семінар з питань вивчення Європейського досвіду щодо впровадження оцінки сільськогосподарської продукції за географічним походженням, у якому взяли участь представники МБФ “Добробут громад». Президент Фонду, на запрошення організаторів,  виступив із презентацією на тему: «Визначення можливостей якості продукції за географічним походженням та попиту на неї в Україні».

Захід організовано Програмою Європейської Комісії з технічної допомоги і обміну інформацією (TAIEX) спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Мета семінару: Вивчення Європейського досвіду запровадження географічного мар-кування продуктів з метою створення законодавчої бази, що регулюватиме назви, які позначатимуть географічне походження та особливості сільськогосподарської продук-ції, а також вдосконалення механізмів, що дозволятимуть отримувати та використову-вати географічне маркування.

Згідно Програми було розглянуто наступні питання:

– Визначення географічного походження для сільськогосподарської продукції згідно законодавства ЄС:

-Вимоги та процедури отримання географічного зазначення для сільськогосподар-ської продукції згідно законодавства ЄС

– Визначення товарів з географічними зазначеннями.

– Засоби популяризації сільськогосподарської продукції з географічними зазначен-нями

– Контроль продажу сільськогосподарської продукції з географічними зазначеннями

– Процедура отримання прав виробниками на використання відповідного географіч-ного зазначення товарів

– Умови надання правового захисту відповідного зазначення походження

– Створення і управління кооперативами, що виготовляють сільськогосподарську продукцію з географічними марками

– Аналіз законодавчих актів ЄС, що регулюють питання стосовно Захисту географіч-них зазначень, Захисту зазначення походження, гарантування традиційних особли-востей

– Підприємства, що уповноважені використовувати назву місця походження або зареєстровані географічні показники походження

– Досвід Болгарії у впровадженні Захисту географічних зазначень, Захисту позначе-ня походження

– Приклади успішного використання географічного маркування в країнах ЄС – Проблеми захисту прав країн третього світу на використання географічних зазначень на міжнародному рівні

– Перспективи впровадження географічних зазначень для України (труднощі, переваги географічних зазначень для зовнішнього і внутрішнього ринків сільськогосподарської продукції, інформація для споживачів)

– Визначення можливостей якості продукції за географічним походженням та попиту на неї в Україні.

Доповідачами виступили провідні експерти, науковці, фахівці міністерств та торгово-промислових палат країн ЄС.

Даний захід дозволив учасникам значно підвищити свої знання щодо продукції з географічним маркуванням та ознайомитись з кращим європейським досвідом в даній царині. Особливо слід відзначити високопрофесійні презентації на теми юридичного статусу традиційних продуктів та продуктів з географічним позначенням походження у ЄС, що були зроблені Альберто Лібейро ді Алмейда, головою юридичного департаменту Port and Douro  Wines Institute, Португалія.

З Презентацією на тему «Визначення можливостей якості продукції за географічним походженням та попиту на неї в Україні» виступив Президент МБФ «Добробут громад» Віктор Терес. Під час презентації      В. Терес розповів про поточну ситуацію в Україні із географічним маркуванням походження продукції, ознайомив учасників із досвідом МБФ «Добробут громад» у питаннях просування традиційної продукції та продукції з географічним маркуванням, а також означив необхідні кроки для здійснення такого маркування з метою створення додаткової вартості для сільськогосподарських виробників – членів сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Також, учасників заходу ознайомлено із пропонованим Фондом пілотним проектом з географічного маркування 3-4 продуктів, що планується реалізувати за підтримки міжнародних донорів.